W styczniu 2015r dwóch nauczycieli z Zespołu Szkół w Woli: Pan Tomasz Baranowski oraz Pani Łarisa Doniecka wzięli udział w akcji Narzędzia w działaniu. Akcja była skierowana do nauczycieli gimnazjum i polegała na sprawdzeniu w praktyce lekcyjnej, narzędzi wspierających realizację podstawy programowej.

Na przestrzeni ostatnich lat Instytut Badań Edukacyjnych przeprowadził szereg badań dotyczących wdrażania podstawy programowej, w tym dwukrotnie Diagnozę kompetencji gimnazjalistów. W efekcie zdiagnozowane zostały problemy i konkretne elementy sprawiające uczniom trudności w nauce poszczególnych przedmiotów.

Zadaniem nauczycieli z ponad 800 szkół na terenie całego kraju było przeprowadzenie serii lekcji z wykorzystaniem różnych jednostek tematycznych. Nauczyciel wybierali sobie dowolne, zgodne z wybranym celem dydaktycznym jednostki z pakietu i przeprowadzili lekcje z ich wykorzystaniem. Każdy nauczyciel sprawdził od 8 do 18 jednostek tematycznych w przypadku matematyki, historii, języka angielskiego. W sumie weryfikacji podlegało między 3 a 5 tysięcy jednostek z każdego przedmiotu.

Nauczyciele odnotowywali następnie w raportach m.in., w jaki sposób uczniowie rozwiązywali zadania; jakie błędy popełniali najczęściej i z czym były one związane, czy były zrozumiałe dla uczniów, czy były pracochłonne, jakie pojawiły się trudności, czy zadania trzeba było adaptować, czy były pomocne w osiąganiu efektów uczenia się, czy zmieniły ich styl pracy z uczniami.

Nauczycieli były wspomagani mentorami dla każdego przedmiotu oraz specjalistyczną grupą wsparcia. Nauczyciele także uczestniczyli w zorganizowanych przez IBE warsztatach.

photo_small.jpg photo2_small.jpg photo3_small.jpg

Photo album created with Web Album Generator